Haber Öğesi : ÇEPNİ ŞİVESİ / GİZLİ DİL
(Kategori: Çepni Konserleri)
Gönderen Aktan Şahan
Friday 02 January 2009 - 09:03:34


Ali, bu gece örülü var, çülepen gelmiş,. / Ali, bu gece ayîni cem var, dede gelmiş.
Ali, çülepen, bütün ernişleri bu gece örülüye bekliyor..gelmezsen yüzüne cihan karası çekilecek…(Alaysı) / Ali, dede, bütün alevileri bu gece ayîni ceme bekliyor…gelmezsen, dede, seni meclisten atacak..(Alaysı).
Arıf arıf paylıhla / Yavaş yavaş arakla..
Bi bozlan halandı geldi ceğeye / Bir yabancı ile eve geldi girdi.
Boz geliniş, seninle g(k)evikleşecekmiş / Yabancı gelince seninle konuşacakmış.
Cabılı yayı(ğı)n üstünden paylıhla gel / Tereyağını yayığın üstünden arakla gel.
Ele güne malamat olduk / Ele güne, herkese rezil olduk..
Erniş ceğeye vardı, moylanacak / Çepni eve gitti, işeyecek.
Erniş halandı, bozun yanında / Çepni geliyor, yabancının yanında.
Farazın elini ayağını küldün mü? / Koyunun elini ayağını bağladın mı?
Ferazı eyerle, halanalım / Atı eyerle, gidelim.
Gerez bir cedi nuharla, gidelim halandıralum./ Güzel bir keçi bul, gidelim çalalım/kaldıralım.
Gücük işi yapmış / Pislemiş.
Gücükle artık / Otur artık, kıçını yere koy...
Harıbı nufarladın mı? / Koyunu gördün mü?
Hontayı paylıhlayalım mı? / Buğdayı çalalım mı?
Hökeli halandırıp sitginleyelim, masını mezleyelim. / Sığırı kaçırıp keselim, etini yiyelim.
Hökeli sitginleyip mezleyelim. / Sığırı kesip yiyelim.
İşler kepir / İşler yolunda.
Kepir tosbağası kılıklı / Ufak tefek insan.(Alaysı)
Manış halanıyo, nuharlamasın. / Yabancı geliyor görmesin.
Manışı paylıhlayacağım, sen noharla / Yabancıyı çarpacağım, sen gözetle.
Manışın yekeni mi tükenecek, zibiti arıf arıf kes.../ Yabancının, patronun parası mı tükenecek, (sen yoksa bunu mu düşünüyorsun) üzümü yavaş yavaş kes..
Mutaflıdan mutaflıya / Erkekden erkeğe.
Nar erdi / Güneş battı, gece oldu , vaktimiz geldi.
Nar erdi halanalım./ Vakit geldi, güneş battı gidelim.
Oğlumu sağdıcımla askere sa(ğ)lıkladım /Oğlumu sağdıcımla askere yolladım,uğurladım.
Saati geldi manış gabaktepeye halandı / Saati geldi sünni namaza gitti.
Salıkla / Yürü, koş.
Silik manışla halanıyo, fazla gevikleşmen./ Jandarma bir yabancıyla geliyor, fazla konuşmayın
Tunataz gerez, halandıralım mı? / Kadın güzel, kaçıralım mı?
Tunataz velekledi / Kadın doğurdu
Yalazı tunataza verdim./ Tabancayı karıma verdim.
Yazıcı gücüğü /Tavuk yumurtası.
Yazıcı gücüğü, Vedat'ın uğur işi / Tavuk yumurtası Vedat’ın ilk hırsızlığı.


Çepni Şivesi Sözlüğü İçin Her zaman ki gibi Devamını oku yazısını tıklayalım

Abrul Nisan ayı
Accuk Azıcık
Acer Yeni
Acı Biraz,lütfen
acı moy Rakı
acımık Tütün, sigara
Açkı Yufka
Adref Etraf
Afara Tanesi ayrılmamış saman
Afkurmak Havlamak
Ağanamak İnlemek
ağcakoca Yoğurt, ayran
Ağıl Küçükbaş hayvan ahırı
Ağırşak Eğerceğin yuvarlak parçası
Ağrı den doğru anlamında bir edat
Ağuşuk Yarı açık
ağzı gara Yabancı, Çepni olmayan kimse
Aha İşte
Ahaca İşte burada
Ahırı Sonunda,sonuçta
Ahırı sonu Enisonu
Akak Ormanda artık suyu olmayan, dibi taş, eski su yolu
Akınmak Kaymak
Akıt Salça
Alaf Hayvana verilen bitki demeti
Alaha Şaşkınlıkbildirenbirünlem
Alamaç Alev(yarısıyanmışodunparçası)
Alamuk Yağmurdan sonra güneşin bulutların arasından tesirli bir şekilde vurması
Alaz Patavatsız
Aldahuna Çirkin
Alemeşkere insanlar görecek duyacak şekilde
Amarat Alet edavat
Anamasalli Allahümmesalli
Andır İşe yaramaz, fena, kötü
Andır galsın Yerin dibine geçsin
Angaz Büyük, ağır ve hantal eşya
Angırmak Avazı çıktığı kadar bağırmak Eşeğin anırması
Anlak Meydan
Annaklamak Gözlemek, bakmak
Antışamlı İhtişamlı
Anuk Nane
Apakay Erkek
Arakere Arasıra
Arasa Hububat satılan yer
Argış Yük taşırken yaklaştırmak için daha yakın bir yere bırakmak
Arhalıç İlkel kilim dokuma tezgahında kullanılan ağaç parçası
Arıstak Evlerin ya da ahırların tavanlarındaki ağaç dizileri
Arkuru Paralel
Arkurulamak Yan tarafa doğru gitmek
Asbap Elbise, giyisi
Aş Yemek
Aşana Geleneksel evlerde mutfak
Aşki Tevekkeli
Aşşa Aşşağı
Ateşlük Ocaklık, Ateşlik, Geleneksel evlerde ateşin yakıldığı kısım
Atlamak Ayıklamak
Avara Boş gezen
Avrat,Ayel Kadın
Avu Ağu Zehir
Avuz Yeni doğurmuş hayvanın koyu sütü, ağız
Ayam Hava, hava durumu
Ayama Lakap
aydınna Çalmak, gizlemek < aydınla: fiilinden
Aydınol gel
Azık Yiyecek
Ba Evet
Baay Hayret belirten ünlem(köseler debooy)
Bacı Kızkardeş
Bad Koyun geceleme yer
Bahdeniz Maydanoz
Bakılak Karaçalıkozası
bakKel Ganayaklı Sakin, uysal
Balak Pantolon pijama gibi giysilerin paçaları
Balcan Patlıcan
Baldırık Pişirilerek yenebilen soğangillerden bir pancar türü
Bardabaş Çok gürültü yapan kişi
Barmıl Metal fıçı, bidon
Bastacı Seyyar satıcı
Başşak Soğlama Fındık toplandıktan sonra geri kalan artıklar
Bayak Az önce, demin
BAYEK AZ ÖNCE
Bazguşu Devletkuşu
Bazı Bazlama, ekmek
Bazlama Bir tür sac ekmeği
Be! Bi! Aman
Bed Kötü, çirkin
Bek Sert
Belertmek iyice açmak
Beleş Bedava
BELLEME ISE YARA IRI TAŞ
Bere Koyunların sağıldığı yer
Berkitmek Sıkmak sıkıştırmak
Beşşaşar Balyoz
Beter Çok, fena
Bezene Bezelye
Bıkcacı Bohçacı
Bıladda Bu seferde
Bıldır Geçen yıl
Bılk olmak Yumuşamak, bozulmak
Bibi Hala
Bingiş Ayakkabı
bingiş Ayakkabı (DS C II)
Birikgin İçtima
Birikimi Toplantı
Birlikli Vakıtlı
Bittuma Citduma Azıcık
Boydak Sorumluluğu, bağı olmayan, serbest
Boydak Tek başına, başıboş
boz Yabancı, Çepni'den gayrisi
Bozaltı Alaca karanlık
Böce Böğce Fasülye
Böcek Kurt
Börg Böbrek
Buğasak Çiftleşmek için ineği kovalayan tosun
Buğuya gelmek İneğin çiftleşme isteğinde olması
BUNCAĞIZ AZICIK
Buncağız Azıcık
Buttum Tanesi küçük bir cins fıstık
Buymak donmak, üşümek
Buymak Üşümek
Bübü,Bibi Hala, babanın kız kardeşi
Büngüldemek Yerinde duramamak, oynamak
Bürke Kara sabanın bir parçası
cabıl Yağ (tereyağ) ,zeytinyağı
Cablama Fraktıya yatay olarak çakılan çıta İnce uzun yontulmuş ağaç
Caht Gayret, çaba
Camış Bir büyükbaş hayvan türü
Cara Sigara
Caranak Sağanak yağmur
Carıf ipi Musula ile boyunduruğu kayış aracılığıyla birbirine bağlayan ince urgan
Cavra Köpek
Caydak Tek başına, yalnız, çıplak
Cazı fesat kadın
Cebe Bilecik
Cedi Keçi
Celecoş Keş'ten yapılan bir tür yemek
Cenderme Jandarma
CENDERME JANDARMA
Cenik Giresun Dağlarının kuzeyinde kalan yöre ve bu yöredeki köyler
Cercer Harman sürmeye yarayan, demirden tekerleği olan alet
Cereme Zahmet, eziyet, sıkıntı
cevapsız Çatal, kaşık
Cevcer Biçerdöver
Ceyran Elektrik
Cıbban Alkış
Cıbıldak Çıplak
Cıddık Cındık, Ufaklık, sevimli çocuk
Cıdık Tuzak
Cıftır gibiÇok hızlı bir şekilde
cıge Ev
Cılga İnce su yolu
CILK BOZUK
Cıllıkcı Mızıkcı
Cımbış Komik, şaka
Cıncık Cam, cam kırığı, camdan yapılan
Cıngı Gözyaşı
Cıngıl Bir nevi tenekeden yapılmış kulplu su kabı
Cıngırık Baştansarkan
CIRCIR FERMUAR
Cırıtta Bir tür hamur kızartması
Cırmak Ağaç kökünün uzantıları
cırnak tırnak
Cırtatan Küçük Domates
Cıscıbıl Çırılçıplak
Cıva Yıldız
Cıvık Sulu sebze yemegi
Cıvırtmak İshal olmak
Cıymak Ağaç kökünün uzantıları
Cicik Meme
Cilim Çok yapışkan bir tür çamur
Cimbar Harabe yer
Cimcük Cimcik, Çimdik
Cinibiz Keskin zekalı, hafızası kuvvetli
Cip Pek, çok
Citduma Bitduma, Azıcık
Cotura Plastik su kabı
Culluk Hindi
Cücük Civciv, kuş yavrusu
Çağa Çocuk
Çağıl Taş yığını
Çağla Ham sebze(domates)
Çağşak Düzgün durmayan, yıkılgan
Çağşamak Gevşeme, yıkılmaya yüz tutma
Çakal Yağmuru Aniden bastıran kısa süreli yağmur
Çakır Bir bayan ismi
Çakır Gözlü Renkli gözlü Ela gözlü
Çalgın, Çalık Sakat eli kolu tutmaz
ÇALIK TOPAL AKSAK
Çamak Değnek
Çangal Fasülye sırığı
Çapar Derisinde kahverengi lekeler bulunan hayvan
Çapıt Bez
Çapmak Koşmak, ivmek
Çapula Eskiden giyilen bir tür ayakkabı
Çaput Eski elbise
Çara İnekten gelen akıntı
Çarık Deriden ayakkabı
Çaruk Ayakkabı
Çat İki dere veya yolun birleştiği yer
Çataka Kalem
Çatı Su getirmeye yarayan ağzı kapalı,demir kova
Çatmak Rastlamak, rast gelmek
Çavgun Çağulgun, Esintili yağan yağmur
Çavmak Sıyırıp geçmek
Çaytak Bacakları dışa doğru eğri kimse
Çebiş Bir iki yaşındaki keçi
Çeç Ayıklanmış fındık Madeni para
Çeft Palamut ağacının genellikle hayvanlar için yem olarak kullanılan meyvesi
Çekek Küçük gemi barınağı
Çeltik Üzmün, fıstık çöpü
Çemkirmek İtiraz etmek
Çencik ÇencükKapı mandalı
Çenet Ağaç dalı
Çenteleşmek İddialaşma babında tartışma
Çentiği asdar'dan yapılan bir tür çanta
Çentik Çentük Çizik
Çerkez Bıçağı Yöreye özgü hamsiye benzer küçük bıçak
Çetele Nazarlık
Çetele,görünlük Nazarlık
Çettüğüm Kördüğüm
Çıga EV
Çığıt Çekirdek
Çıkın Ekmek vb sarılan bez
Çıkla Sade, sadece, katıksız yenilen yiyecek
çıngı Gözyaşı
Çıngı Kıvılcım
Çıpırtlak Çok renkli, rengi parlak, alacalı bulacalı
Çiğse İnce yağan yağmur, çiğse
Çileklik Çalı çileği Yaprağından çorba yapılır
Çimmek Yıkanmak, yunmak
Çirtik çalmak Oyun oynarken parmakları kullanarak ses çıkarıp tempo tutmak
Çirtikli Süslenmeye meraklı
Çit Basma türü kumaş, eşarp
Çitemek Dikmek, tutturmak
çitme Cacık
Çivit Limon, mandalina gibi meyvelerin çekirdeği
ÇOMAK DEĞNEK
Çomça Kepçe
Çort Dikenlik yer
Çotanak Birkaç fındıktan oluşan fındık demeti
Çöğür Mısırın biçildikten sonra toprakta kalan kısmı
Çölük Küçük ağaç parçası
Çömen Otluk
Çömez Ufak çocuk
Çörek Ekmek
Çörten Damlardaki yağmur suyunu tahliye olduğu boru, oyuk
Çöte Darı anbarı
Çukurca Okka
Çul at üzerine vurulan , oturmak için
Çükelik Çükelük, Çökelek
Çülepen cemdedesi
Çürük Ayı Temmuz ayı Ağustos ve Temmuz çürüklük ayları olarak bilinir
Çüt Çift sürmek
Da Anlamı güçlendiren ek
Dabacı Türk , yörük
Dadduk Sevimli, tatlı
Dağılamı Ertesigünü
DAĞZA TEYZE
Dahra , Dare ağaç kesmekte kullanılan satır biçimindeki araç
Dam Ev
Damdıra Saz, bağlama
Dansak Densiz, şımarık
Darı Mısır
Darlanmak Sıkılmak, bunalmak
Dasdar Yün kilim
Davun Kötü, andır
Demen Değirmen
Demin Az önce
Depebızdık Takla
Depme Plastik, kapaklı su kabı
Depük Kuru
Derbey Bir tür lastik ayakkabı
Deveme Topaç
Deydağa İşte orada
Deyha İşte şurada
Dışkı Fışırtmak Fırlatıp atmak
Dibek Tahıl tanelerini dövmeye yarayan taştan oyulmuş araç
Dible Giresun'a has bir yemeğimiz
Dilgöz İncegenişhalkalıgökboncuk
Dirgen Demir yaba
Dişemek Yontmak, keskinleştirmek
divit Büyük bıçak, kama
Divrin Bir ağaç türü
Divron Ucu çatallı sopa
Dizlik Uzun erkek donu
Dobuç Sivriliğini kaybetmiş, körelmiş
doğru giden Domuz
Dohurcum Bahçelerdeki ağaçların çapraz baranları
Dombalak Takla atmak
DON CAMAŞIR
Don gazanı Düğün yemeği veya pekmez yapımında kullanılan en büyük kazan
Doru Meşe ağacı
Dozik Dangalak
Döş Göğüs kafesi
Döşşek Yatak
Dubara etmek Hile yapmak
Duğur Dünür
Dulda Gölge
DULDA Rüzgar almayan
Duluk Yanak
Duman Sis
Dundar Üstü kapalı yer, sığınak
Duvana Saf divane
Düdek Ham, olmamış meyve
Düğürcü Kız istemeye gidenler
Düşün Mola, ara
Ebeguşağı Gökkuşağı
Ebrimek Erimek Eskimek
Ede, edey Abi
Edik Ayakkabı
Efrini almak Acıdan dolayı aklını almak
Eğercek Yün eğirme aleti, kirman
Eğratlık Bir tür imece
Ekinci Güneyli (Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk, Gümüşhane yöresi insanı)
Eletmek [.........]ürmek
Elik keçi Dağ keçisi
Ellam Sanki
Ellik Eldiven
Emi Amca
Emmi Amca
Encamı Topu topu
Enik Kedi köpek yavrusu
Enük Kedi köpek yavrusu
Erinmek Üşenmek
Ermiş Çepni
erniş ermiş
Eşek anırtan Yengeç
Eşkere Alenen, açıktan
Eşlik Küçük oda
Ev damı Köylerde yatak ve benzeri eşyaları konulduğu, kiler olarak da kullanılan büyükçe oda
Evirgeç Ekmek şişi
Evlürmek Yetmek
EVMEK ACELE ETMEK
Evmek Acele etmek
Evsi Öğseğ, Bir kısmı yanmış odun parçası
Evsin Keklik avcılarının av bekledikleri taş örülerek yapılan pusu yeri
Evşün Ekmek çevirmeye yarayan alet
Evza Kibrit
Ey Bir seslenme edası
Ey vermek Seslenmek, çağıran kişiye cevap vermek
Eyhe Sana göre hava hoş
Eylenmek Oyalanmak
EYVEN AVLU
Eyven,Yağlık Havlu
Faaraz Koyun
faaraz Koyun
Fagaz Bir armut türü
Fahlen Yeni sürülmüş tarla toprağı
Fak Tuzak
Fanila Kollu atlet
faraz Koyun
Farfara Bir tür meşale
Farimek Hafiflemek, rahatlamak
faris At, beygir
Fariz Beygir
Faşırtı Parazit, Cızırtı
Fayrap Birden alevlenen ateş
Felek Çocuk,torun
felek Gök Zaman, devran, Dünya
Felek Sabiçocuk
Felfekiç Paramparça
Fene Çok
Feneke Kardeş
feniki Tavuk gıdaklamak
fenikiyi Tavuk gıdaklıyor
Fer Derman, hal, kuvvet
feras At, beygir
Feşel Yaramaz
Fetir Sac üstünde yapılan bir çeşit kızartma
fıdıla Taşı atar gibi yapmak, korkutmak
Fıdılamak Taşıatargibiyaparakkorkutmak
fındık Silah
fındıkla Öldürmek
Fındıklamak Öldürmek
fıraz At, beygir
Fırıç Pişmiş meyve
Firengi Kilit
Fitik Makbuz,fıtra
Follamak Kabuğunu ayıklamak
Foni Bir ucu geniş, bir ucu dar kaplara su doldurmaya yarayan gereç, huni
Fosaldak Suyunu çekmiş
Fösük Dişsiz, dişleri dökülmüş
Fraktı Örme çit
Fuzuli Boşu boşuna
Gabalak Galdiriğe benzer bir bitki
Gaban Kaş, yamaç
Gaccuk Kadar
Gacır Yaş fındık kabuğu
Gagiliç Biçimsiz, tipsiz
Gagit Kuru, dölsüz
Galaz Eskiden özellikle köy dışında kullanılan deriden yapılan su kabı
Galdirik Dere kenarlarında yetişen, turşusu da yapılan bir bitki türü
Galemlik Bacanın üstüne, kuşların yuva yaptığı bölüm, bir nevi baca kapağı
Gamga Tahta kıymığı
Gancık Dişi hayvan
Gapısalık Bahçe, avlu ya da ağıl kapısı
Gappan Saman harallarının ağzını kapatmaya yarayan kumaş parçası
GARAMAT İFTİRA
Garamat İftira atmak
Gararbazar Göz kararı, aşağı yukarı
Garcaşturmak Tahrik etmek, karıştırmak
Garduk Patates
Garer Karar, tam kıvamı
Garsamba Ev içindeki eşya kalabalığı
Garsambaç Kar ile pekmez karışımı yiyecek
Gasavet gasevet, Dert, sıkıntı
Gasmuk Kabuk Kusmuk
Gasmuk bağlamak Pislikten adeta katran bağlamak
Gavra Köpek
Gavsun Fındığın dışındaki yeşil kabuk
Gavun Armudu Bir armut çeşidi
Gavunç Hadım
Gaybana Kahrolasıca, andır, hayrı dokunmayan
Gaybet Dedikodu
Gayda vurmak Türkü söylemek
Gaydelenmek Genellikle kendi kendine yavaş ritimli türküler söylemek
Gayış Kemer
Gaykı Densiz duruş veya yürüyüş biçimi
Gaykılmak Sallanmak
Gazel Dökülmüş yapraklar
Gebiç Kenarı olmayan
Gecin Ayıklanmış fasülye kabuğu
Geçi Ğeçi, Pis kötü şey, kötü insan, domuz
geder Eşek
Geder/Kulaklı Eşek
Gedik Gedük, Oyuk
Gegecen Bir çeşit orak
Gelçek Seyyar merdiven
Gelinbi Amucakarısı
Gelincik Kediden küçük, fareden büyük
Gerevi Dal eğmeye yarayan ucu bükük sopa
Gerez Güzel , iyi ,
Gever Bahçe sulama için yapılan su kanallarının sularının kanallara taksim edildiği taksimat yeri
Gevik Söylemek ,ağız
gevik et Söylemek
gevikle Söyle
Gevikleme Gevezelik etme
gevikleme Söyleme
Gezzem Keçi
Gıbrağa Kurbağa
Gıdık Küçük yumurta sepeti
Gılgarma Keçi kılı ile koyun yününün karıştırılıp demir tarak ile taranmış hali
Gıran Köyün ya da mahallenin genellikle merkezine yakın, boş ve düz arazi
Gırıntı Elbiselik kumaş veya giysiler
Gırklık Koyun kırpma aleti
Gırkmak Kırpmak
Gırma Nişasta ve pekmezle yapılan pestil
Gırnap Gınnap, İp
Gışmık Hayvan tekmesi, çifte
Gıyık iğne
Gıynak Tekleme fındık gavsağı
Gızlencelik Duvak
Girebi Küçük balta
Girişmek Kaşınmak
Gişi Herif koca
Glik Sacda yapılan küçük ekmek
Gofil Kofil, Fıçı
Gogil Saçların örülüp, başın arka tarafına 2 parça halinde toplanmasıyla oluşan saç demetinin her biri
Goğoz Goğuz, Aralı, hafiften açık(kapı)
Gohnik Yaşlı kimse, moruk
Golan Odun taşırken sırta sarılan ip
Goppuk Genellikle kısa boylu insanlar için kullanılan densiz,havalı
Goruk Ham üzüm
Gosga Gösterişli veya densiz davranan
Gostik patates
Goş[.........] İki eli birleştirerek yapılan büyük avuç
Got Kot , Eski bir ölçü birimi
Gotluk Kuşak
Göbelek , ömelek Mantar
Göcün Çadır
Göğnü İyice olmuş meyve
Göğnümek Meyvenin kararıp yumuşaması
Göğüslük Plastron,boyunbağı
gölük Eşek, merkep
Gölük Hayvan sürüsü
Gömen Çare ,çıkar yol
Göreslenmek Göresi gelmek
Göyceoğlak Bostan
GÖYE GÜYA
Göyerti Bostan sebzeleri
Göz Suyun çıktığı yer, kaynak
Gubar Hayvanların altına serpilen saman
Gubuş Kendini beğenmiş, havalı
Gulu Saf , biçare
Gumbul Büyük sepet
Guruş Taşı Evin ateşliğindeki çıkıntı taşı
Gusgun Eşeklerde çulun öne ya da arkaya kaymasına mani olan ip ya da dokuma parçası
Guvak Kepek
Guytak Çukur, kuytu
Guzlacı Hamile
Gübür Küpür, Pislik ve toz kırıntısı
Güçük Ayı Şubat Ayı
Gülk Kuluçka
Gülle Bilye
Güman Umut
GÜMEN CARE CIKAR YOL
Güni Güney
Güve Tahta kurusu
Güvenek Bir tür iri sinek
Güzine Bir tür soba
Ha Anlamda kesinliği artıran bir nevi önek
Habba Tane
Hacat İhtiyaç
Haccak Güzel
Hacer Diş
Haçan Madem Ne zaman
Haçan ki Ne zaman ki
halan Gelmek
Halandır Durmakaç
halandır Getirmek
Halefet Muhabbet, sohbet
Halik Küçük taş
Hallik Destek taşı
Halpıtmak Yoğurt yemek
Haltuk Buzağının boynundaki ip tasma
Hamadan Tepsiye benzer büyük tabak
Hampalamak Elbirliğiyle kaldırmak, yardımlamak
Hanek Sohbet
Hanik Kulakları mor renkte olan keçi ya da oğlak
Haole Böyle, şöyle, öyle
Hapahap gelmek Karşı karşıya, yüz yüze gelmek
Happak Sade yoğurt
Haraba Yıkık virane ev
Haral Büyük çuval
Harar Büyük örme sepet
Harası Neresi
Harın Dayanıksız
Harız Boş bırakılan arazi
Harif Davar , koyun
Hartama Çatıyı kaplayan tahta
Haset Kıskanç, fesat
Haşindi Tam şimdi
Haşlak Yakıcı, kavurucu
Hatça Hatice adının yöresel söylenişi
Hatırıp Kara sabanın bir parçası
hatırlayamadı Keçi
Hava cücüğü Serçe
Havse Hafize adının yöresel söylenişi
Hayana Önden
Hayat Evin girişi, antre
Hayır İncir
Hayma Genelde tarlalarda veya bahçelerde yapılan çardak
haymır, zeker Erkeklik organı
Hedik Bulgurluk için kaynatılan buğday
Helenpir Külüstür, angaz
Helim Halim adının yöresel söylenişi
Helle Un çorbası
Hemençe Küçük yün torba
Henkimek İhtiyarlamak
Hennük Toprağı suya doyuran yağmur
Hepek Gizli geçit kapağı
Herk Tarlaların sürülmesi işi
Hers Hırsla karışık sinir
hersik Ekmek
hersit mezle Ekmek yemek
Herslenmek Sinirlenmek
Hevlane Küçük tencere
Hey Evet
Heybe, Hurç İki gözlü torba ,genelde at ve eşeklerin üzerine konulur
Heye Evet
Heyiklemek Hayvanın ürkerek kulak kabartması
Hıla Sofra bezi
Hılç Yumuşak zeminlerde oyun için kullanılan ve zemine saplanan ucu sivri odun parçası
Hılli Göründüğü gibi olmayan, sinsi
Hıltak Gevşek, tıkız olmayan
Hımsımak Yiyeceklerde ekşiyip bozulmaya yüz tutmak
Hınkırmak Sümkürmek
Hırp etmek Örtmek
Hırtlamak Ezerek parçalamak
Hışır Eski, kırık dökük
Hıta İnce bir salatalık türü
Hızan Çocuk ve torunlar
Hızar Büyük testere
Hızım darı Zayıf mısır
Him Tarla veya avlularda betonsuz örülen taş duvar
Him Duvarın temelinin oturduğu çukur
Hindi Şimdi
Hirtik Dirliksiz, fesat çıkaran
Holasa Gelişigüzel yapılan iş
Hollamak Ayıklamak, follamak
Honograf Gramafon
honta Buğday, ekin
Honta Ekin
Hopalak Tombul
Hopçurmak Bir şeyin içine zıplayarak atlamak
Hopul Unun tortusu
Hora geçmek işe yaramak, hoşa gitmek
Horanta Ailedeki çoluk çocuk
Horon Kemençe ve tulum(gayde) ile oynanan yöresel oyunumuz
Horsa Heves
Horsası geçmek Hevesi geçmek
Horsasını almak Hevesini almak
Hortik Ayı yavrusu
Hoşgıran Bir tür bitki
Hoşkil Kumar
Hoşmak Bir yemeğimiz
Hozan Sık çalılık
hökel İnek (DS C VII)
Hökel İnek , Sığır
Höl Islak
Höldirik Dandik, adi yapılı eşya
Höllük Bebeklerin çişini yapması için kundaklarına konulan beyaz toprak
Hörelenmek Kafa tutmak, dayılanmak
Höshöldüremük Tadına varılamadan alelacele içilen çay
Höştür Deve
höştür Deve
Höşül Bulanık sıvı Çayın dip kısmı
Hulukçu gibi gezmek Kalabalık bir halde ve çokça gezmek
Hunta Buğday
Hup Ekiden ölünün taşındığı tahtadan sedye
huras Ot
HURÇ HEYBE
Hurç Heybe
Hükel Sığır
Hüyüklemek İyice doldurmak
IKBALA ŞANSA
Ilgıt Ateşin esintisi
Imıklık ne sıcak ne de soğuk
Imımak Isınmak
Iraç Sağdıç
ıraç Sağdıç
Irgamak Sallamak, hareket ettirmek
Irgat Amele, işçi
Irıb Yöntem, püf noktası
ISLIK GÖMLEK
Istınka Ağzına kadar dolu
Işgın Fındık filizi
Işkın Asma dalının yenilenebilir ince yeşil kısmı
İbabet İbadet
İçlik Gömlek
İğdiç Eğri bacaklı
İkbala Şans
İki dişli Yengeç
İkretmek Tiksinmek, nefret etmek
İlan Leğen
İlenmek Beddua etmek
İlibade Kolluçepken
İlistir Metal kevgir
İlvandır Güzeldir
İndem O kadar da
İrepata Ekmek yapmaya yarayan yassı alet
İsiyin Hüseyin adının yöresel söylenişi
İşlik Gömlek
İşmar etmek Baş, göz ve elle işaret etmek
İtağı Sofraaltı
İtegi Ekmek yapılırken kullanılan ve içine un konulan kumaş parçası
İvez Sivrisinek
İyicene Hepten, iyice
İzavra Köle, amele
Kaftan Entari
Kak Kayalarda su biriken küçük oyuk
Kakmuklamak Yumrukla itip kakalamak
Kalın Başlık parası
Kaliser Şebinkarahisar
Kara lastik Lastik ayakkabı
kara moy Kahve
Karaca Mürekkep
Karakış Ayı Aralık ayı
Karamoy Kahve
Karatağuk Bir çeşit kuş
Karşılama Kemençeyle oynanan bir Giresun oyunu
Katakulli Oyun, üçkağıt
Katuk Ayran
Kavuma gitmek
kaya Yumurta, yumurtlama
Kaya Yumurta,yumurtlamak
Kaynarı Ölmeyesice
Keçemen Kertenkele
Keçibaş Kafasının kenarları saçlı, ortası kel kimse
Keçik Yazma, başörtüsü
Kefinbozuna Ölünceye
Kelçük Meyve koçanı
Kele Ayol, hey anlamında genelde kadınların kullandığı seslenme ünlemi
Kelem Karalahananın kökü, soyulup yenir
Keleplemek Fırlatıp atmak
Kelif Basit baraka
Kelle Kazanı Orta büyüklükte kazan
kellembaş Memur, devlet hizmetinde bulunan kimse
kellesi büyük Memur , zengin
KEMÇİK ZAYIF CILIZ
Kemçük Biçimsiz, çukurca
Keme İri fare
Kemre Hayvan gübresi
Kemsik Harman yerinde kalan tane ile karışık iri saman parçaları
Kendir Kalın ip
Kenef Tuvalet
Kerinti Tırpan
Keriz Lağım
Kesecek Makas
Kesek Kötek, Kısa çubuk
Keski Bıçak
Kesmük Kösmük, Dövülürken savrulan tahıllar
Keşan Yöreye özgü çubuk desenli şal
Keşgül Su kabağı
Keşik Sıra
Keşir Meyvenin yenilmeyen kısmı
Kever Böğründe veya sırtında beyaz leke olan keçi ya da oğlak
Kevik Ağız
kevik etme Konuşma
kevikleş Konuşmak
Keyfanı Kocakarı, ihtiyar kadın
Kıble Güneyden esen rüzgar
Kırnap Kalın iplik
Kıyık Çuvaldız
Kıymık İnce odun parçası
Kile Eski bir ölçü birimi
Kiraz Ayı Haziran ayı
Kiraz Duzlusu Kirazı soğanla kavurarak yapılan bir yemek
KirkoTirizme vurma aleti
Kirman Yün eğirme aracı
KİŞİFLEMEK GÖZLEMEK
Kitiz Tarlada biçilmiş ekin yığını
Kittik Küçük sabun parçası
Kodaman Yaşlı ve zengin kimse
Kofil Fıçı
Konuşuk Laf, konuşulan şey, söz
Kopça Düğme Kısa bacaklı kimse
Kopuk Serseri, it gibi gezen
Korgon çorbası Mısır çorbası
Koruk İçi boş fındık
Köbelek Mantar
Kölük Boynuzu olmayan keçi ya da oğlak
Köm Ağır
Kömeç Kuru ağaç parçası
Kör gukko Baykuş
Kösnü Köstebek
Kösnü Köstebek
Köstere Yuvarlak bileme taşı
Köstü Köstebek
Kösülmek Sakinleşmek
Köynek Gömlek
Köz İyi yanmış odun, kömür, kor
kulaklı Eşek
Kulunç İki omuz arası
Kuma Aynı erkekle evli kadınlar
Küce Yıldız
küçe Yıldız
Küldü Bağladı
Külef Tepeliküstü
Külek kafalı Koca kafalı, kafası büyük
Küncü Susam
Küpbaş Koca kafalı, kafası büyük
Küpü Baltanın sırtı
Kürtük Dağlarda yazın bile erimeyen kar yığını
Kürün Sulama amacıyla içi oyuylmuş ağaç
KÜSKÜ AGIR BIR ŞEYİ KALDIRMAK İÇİN ALTINA SOKULAN AGAÇ PARÇASI
Küskü Ağır bir şeyi kaldırmak için altına sokulan ağaç parçası
Küskülemek Gaza getirmek
Küşne Mercimeğe benzer yem bitkisi
Kütmek Küçük tahta tabure
kütür Gavur
Kütür Gâvur
Küveç güveç, Ağaçtan yapılmış kap
Laz armudu Giresun'a has bir armut türü
leva Nefret etmek Bk levna
levna Çok çirkin
levva Nefret etmek
Lığlamak,Loğlamak Gülle oyununda gülleyi yavaşça yuvarlamak
Li Ay
Lingiş Ayak
lingiş Ayak
lingişi Ayakkabı
Lobut Büyük değnek Şişman ve iri adam
Lobya Lomya, Fasülye
Loğ Toprak damların akmaması için damın toprağını sıkıştıran taş silindir
Loğdur Loğu çekmeye yarayan ağaçtan yapılma çatal biçimli araç
Loluk Yoğurt veya ayranda yapılan bir yemek türü
Lop Beleş yemek
Löç Çok ıslak, suya doymuş
Lölüp Gülle oyun alanında güllenin atıldığı çukur
Lülemek Bir şeyin ucunu yontmak
MAAR MAARIM MEGER
Maar,Maarım Meğer
Mabeyin Oda
Macir Göçmen Gürcü (Acaralı)
Mada İştah
Mafir Defa, kez, kere
Mahna Sebep, semete
Mahnaliğin Sebebine, sayesinde
makal Sığır
Makluvat Zayıf yabani hayvan
Makta Orman kesim işleri
Malafa Yorganların yüzüne dikilen beyaz bez
MALAMAT REZIL
Malamat Rezil
Mam Bir tür oyun
manış Türk, yabancı, Çepni'den gayrisi
Maraz Ruhi hastalık, sıkıntı
Marşaba Su kabı, maşraba
Mas Et
mas Et
Masara Üzümden pekmez yapmak için ilkel yöntemlerle gerekli işlemlerin yapıldığı yer
Masara kasanı Büyük kazan
Mastı Sepet çubuğu
Mavzer Tüfek
mayda fila Elbise, giysi
Maydafila Giysi,elbise
Medek Dişi manda
Meğel Küçük geniş çapa
Meh Buyur, al
Mendabur Aşırı derecede pis insan
Mengişledirik Dizdiririz
Merek Serenti'ye benzer yapı, ot saklanan yer
Merulcan Taze diken ucu
Meses Çift sürerken öküzleri yürütmek için kullanılan ucunda çivi çakılı uzun sopa
Meyitlenmek Ölmek
Mezle Yemek
Mezle Ten
Mezlemek Yemek
Mezlemeyeme içme
Mezlengic Saman
Mezleyik Rakıiçmek
Mıh Çivi
Mıraz Murad
Mısgıç Cimri
Mısmıl Helal , sağlam
Mısmıl Uyuşuk, tembel
Mısmılla Bismillahi
MİNTAN GÖMLEK
Mintan Kıyafet
Misir Bir çeşit domates
Miyese Meyse, Miyase adının yöresel söylenişi
Momuli Peynir kurdu, küçük böcek
Moy Su,yağmur
Moya Süt
moyda fila Giysi, elbise
moyla Ağla
Moylamak Ağlamak
Mudara Sağlam olmayan kalitesiz
Mugalif Zayıf, dayanıksız
Muhar Göz
Muhaşar Kabuğu çıkarılmış ve ikiye bölünmüş nohut
Mundar Pis
Musula Karasabanın ucuna eklenen ve boyundurukla sabanın bağlantısını sağlayan ağaç parçası
mutaf Sakal, bıyık
mutaf bahar Tütün kesesi
mutaf işi Saç, sakal, bıyık, kıl, yün Bk mutaf
mutaflı Erkek
Mutlak Ötfak
Mühkem Sağlam
Mükellem Mükemmel
Nabal Vebal, Günah
Nacak Küçük et doğrama baltası
Nacar Kapı pencere doğraması
Nacarcı Marangoz
Nahır Büyükbaş hayvan sürüsü
Namazlağ namazlık, Seccade
Narlık Ateş
Narlık Güneş
narlık Güneş
Naylon Traktör römorku
Nene Nine, babaanne ve anneanne
Nezük Nezik, Güzel, tatlı
Nişter Çakı bıçağı
Nofarlamak Görmek
noharla Gözlemek, tarassut etmek
novarla, nofarla Görmek, gözlemek
nufar , nuvar Göz
nuhlat Gizletmek, göstermemek, gizlemek, saklamak
nuhlatma Gizle, sakla, gösterme!
nünü Eczanelerde bulunan mukavva kaşe kutular
Nünü Eczanelerdebulunanmukavvakaşekutular
Obuz Büyük su arkı
Ocaklık Yemek pişirilen yer
Okaru Okarı, Yukarı
Orak ayı Temmuz
Oslama Boşuna
Osmak Kıyaslamak, vuruşturmak
Oturak İskemle
Oyrak Çukur arazi
Öç İntikam
Ödlek Korkak
Öğürsemek Örsemek, İneğin boğa istemesi
Öklemek Bağlamak
Örcünleşmek İnatlaşmak
Örgükaya Ev,samanlık
Örkenmek Taklit etmek, özenmek
Örtme üstü kapalı, önü açık kısımı
Ötekisi Sağdıç
Ötürmek İshal olmak Kötü kelimeler kullanarak konuşmak
Ötürüklü Hastalıklı
Pabuç Terlik
Paçka Küçük ev, serentiye benzer yapı
Padar Ç[.........]ın dış kabuğu
Pafın Aleminyum gibi yumuşak metaller
Pağaç Külde yapılan ekmek
Pahal Kıskanç, çekemeyen
Palak Ayı yavrusu
Palan İnce minder
Palas Kılkilim
Palas Pandıras Apar topar, Patır kütür
Palaz Bir fındık türü
Palta Balta
Pancar Karalahana
Panik Yöresel bir yemek
Papara Dayak
Parabelli Bir tür silah
Partlak Ham incir
Pasa Habire, devamlı
Patoz Fındık çekme makinası
Pattangoç Bir çeşit oyuncak silah
Payandura Destek
payıkla Ellemek Örtmek
Payıklamak Ellemek,örtmek
Paykırtmak Kaçırmak
Paylık El
paylıkla Zorla çalmak
Paylıklama tokatlama
paylıklamak Ellemek, örtmek vb
Pazı Küçük , kalın ekmek
Pee Taş duvar
Pelit Meşe ağacının meyvesi, palamut
Pendir Peynir
Pere, Bere Koyun sağma yeri
Pervaz Kapı, pencere kenarları
Peş Ek, yama, arka
Peşgir Havlu
Peyik Şalvar tuman gibi giysilerin bacak arasına gelen bölümü
Pezük Pazı bitkisi ve yemeği
Pıddak Patlamış mısır
Pıllık Undan yapılan suda haşlanıp yağda kavrulan küçük yuvarlak yiyecek
Pınsırmak Hapşırmak
pırım Çürük, bere
Pırtım,yırtım Kumaş
Pırzat/Geviklemek Boğboğazlıketmek
pısuk Kedi
Pıtırak Dikenli tohumu elbiselere yapışan bir ot
Picali Bezelye
Pin Kümes
pirim Çürük, bere Çepni aşireti (DS C IX)
Pirim Çürük,bere
Pirpirim Semiz otup
Pisuk Kedi
Poğol Poğul, Suda pişmiş mısır
Pontul Pantolon
Port Taranan yünün işe yaramaz bölümü
Pöçük Kalça kemiği
Pöstekisi Çıkmak Pestili çıkmak
PUHARIK BACA
Puharık Şömine bacası
Pur Sert kumlu toprak
Putana Tahta turşu saklama kabı
Pür Ç[.........]ın iğne gibi olan yaprakları
Püsük Kedi
Rafan gitmek Çok hızlı ilerlemek
Sabıha Bu zamana kadar
Sadıç Evlenen kişiye yardım eder, yanında oturur, düğün süresince
Sadır Sidik
Sağrak Yağ saklama kabı
Sah Gerçek
Sahan Tabak
Sahan Bakır kap, tabak
Sahıla Sanki
Sahre Piknik
Sakattak İnsana yapışan böcek
Sakırca Beyaz çiçekli, kökü yumurtayla kızartılarak yenen bir tür bitki
Saksı Kürek
Salıkla Yörü,koş
salıkla Yürümek Koşmak
Sam ipi Boyundurukta öküzlerin boyunlarını bağlamak için kullanılan örme ip
Samı Öküzlerin boyunlarını bağlamak için boyunduruğa takılan küçük değnek
Saplıyak Metal yemek kepçesi
sara Misafir, yabancı
Sarat Büyük delikli kalbur
Sarıca arı Balsız bir arı türü
Sarkındırık Tepeliğinipi
Sasuk Tatsız
Say Kır, düz olmayan taşlık yerler
Saylak Yüzeyi pürüzsüz kaya
Sazmak Islak çimen, bataklık
Sef Yanlış, hata
Seğiretmek Fırlayıp koşmak
SEH GERÇEK
Seklem Tam dolmama, eksik kalma durumu
Selhandi Selâmı
Semete Vasıta, sebep Uyku mahmurluğu
senek (süne) Sevmek
Senek(?)(Süne) Sevmek
Sente Otur
sentemek Oturmak
sepedine kalkıp gitmek
sependi Kalk git
Sepetbaş İçi boş kafalı
Sere Hava
Seregelen Elbise
Serenti Yöreye has bir yapı, bir nevi kiler
Sergen Raf
serpene Ucu çatallı sopa
Serpene Üzüm bağındaki asmayı ayakta tutacak değnek
Sıçan Küçük fare
Sındak Kısa baran
Sındı Makas
Sınık tarlaya suyun girmesini sağlayan oyuk
Sırappa Sıraya dizili
Sırgan Isırgan otu ve yemeği
Sıtıl Satıl, demir kova
Sıyhıl Kaygan
Sibek başlı Gıcık, aksi, inat
Sicim Kalın İp
Sidkinle Öldür
sidkinle Öldür
Sidkinlemek Öldürmek
Silece Büyük Heybe
silik Jandarma
Sille Tokat
SİLLE TOKAT
Simbelibitdik Saklambaç
Simelek Uyuşuk
Sini Tepsiye benzer büyük tabak
sinmek Saklanmak
Siron Giresun'a has yufkadan yapılan yoğurtlu bir yemek
Sitğin Bıçak
Sitil Kulplu su kabı, bakraç, kova
sitkin Bıçak, Balta
sitkinle Öldür!
Siyeç Büyük çalı
Soku İçinde bulgur dövülen oyuk taş, dibek
sopa Yumruk, tokat, ağaç, değnek
Soyka Ölünün kalan elbisesi
Soyka Hayırsız, kötü, belalı
Sökütmek Üstünü başını çıkartmak
Söve Kapı pencere kasası, çerçevesi
Söykenmek Yaslanmak, Uzanmak, yatmak
Sulu Sepken Sulu yağan kar
Suluk Süzme konulan yer
Sumsuk Salya
Sumsuk Yumruk
Surfa Sofra
Surha Angarya iş
Süflü Pasaklı
Süllüm Tahta merdiven
Sümüç Parmak boyunda ölçü birimi
Sümüt Çiğ köfte yapımında kullanılan küçük bulgur
Süngel Sapan, lastik
Sünte Toprak
Süzek Süzgeç
Şal Şalvar
Şalak Geçmiş salatalık
Ş[.........]ıt Fıstık salkımı
Şarmıta Yaramazlık yapan kız çocuğu
Şarpa Eşarp, baş örtüsü
Şası Tatsız
ŞAŞI TATSIZ
Şavgu Şevki adının yöresel söylenişi
Şekerdenlik Şeker konulan kap
Şelek İnsanların taşıdığı çalı ya da sap yükü
Şelek Harar'ın küçüğü
Şenlik Kalabalık, erkeklerin oluşturduğu sohbet ortamı
Şenlik Evin önünde yemeklik sebze yetiştirilen küçük bahçe
Şıllık Hamur aşı
ŞIRBIK GÖZ ÇAPAĞI
Şırbık Göz çapağı
Şiplek Yaş çubuk
Şire Şeker
Şişek Genç erkek koyun
Şitil Fide
Şor Konuşma, sohbet
Şorba Çorba
Şölpük Üstü başı dağınık
Şörrük Salya
Taflan Kiraz'a benzer bir meyve,
Taflan Tuzlusu Taflan'dan yapılan Giresun'a has bir yemek
Tağa Küçük pencere
Takıdıcık Görümlük
Takkuma Yöreye has bir kuş
Talanmak Habire birşeylerle uğraşmak
Tam Ahır
Taran Sudaki taşın altındaki boşluk
Tasal Takatsiz, tembel
Tasattuk etmek Dağıtmak
Taşgala Kargaşa
Taşkın Sel
TAVATIL ASILSIZ UYDURMA
Tay Yük, parça
Taykeş Boyca birbirine denk olmayan
Taylanmak Hazırlanmak
Tecen Peyniri Giresun'a has bir peynir
Tehin Çok hızlı hareket eden küçük bir hayvan
Tehin gibi Atik olmak, eli çabuk olmak
Tekmük Tekme
Tekne Gazuntusu Son çocuk
Telaşiya Kalmak Telaşa düşmek, telaşlanmak
Telef Canı çıkmışçasına yorgun
Telef Tasal Yorgun argın
Telesimek Susamak
Telis Seyrek dokunmuş bir çeşit çuval
Teliz Kıldan yapılmış çuval
Terek Tahtadan raf
Tereke Sığır sürüsü
Terlemeç Koruk ya da ham fıstığın tuzlanarak bir kapta çalkalanması
Tesbermek Kurumak
Teşt İlan , plastik çamaşır leğeni,
Tevek Asma dalı Soy
Tevekkel Sakin, ganayaklı
Tevni İlk kilim dokuma tezgahı
Tez Çabuk, hızlı bir şekilde
Tezcek Çok aceleci
Tıkız Sıkı sıkıya kapalı
Tıman Don
Tırmıt Mantar
Tırsak Korkak
Tırşem Metelik
Tırşık Ekşi
tırşım Metelik, para
Tibal Giyiminde çok titiz olan
Tili Yemek seçen
Tirizme vurmak Toprağı kazarak kökleri çıkarma
Tiyek Asma
Tokaç kısa ve geniş tahta parçası
Toklu Bir iki yaşında genç koyun
Toklu Kuzunun büyüğü
Tola suyu Küllü su
Tomuz Yazın en sıcak ayı, temmuz ayı
Tonataz Kadın,kız
Topalak Yuvarlak
Topur Çoklu fındık çotanağı
Töngel Bir tür muşmula
Tuhan Tütün
Tulum Bir tür peynir Giresun'da da kullanılan bir çalgı aleti, Gayde
Tuman Paçaları ve beli lastikli pantolona benzer bayn elbisesi
tunataz Kadın, kız
Tunataz Kadın,ana
Turtur Bir tırtıl çeşidi
Tus Durdurmak
Tusbağa Kaplumbağa
Tülemek Oluşmak meydana gelmek
Tünek Kuş tüyü
Tüsbah Tesbih
Ufra Hamurun yapışmaması için tahtaya atılan un
uğu gözü Altın para
uğur tanıma Hırsızlığa, çalmaya alışma
Ula Bir hayret ve sesleniş nidası
Uluk Pis, pasaklı,kötü kadın
Unnama Unlu lahana çorbası
Urub küçük altın
Uruf olmak Üzülmek
Uslu Köyün ve ailenin büyükleri, sözü geçenleri
Usulca Yavaşça
Uşak Çocuk
Uşak Erkek evlat
Uyartmak Uyandırmak
Üç ayak Tahta merdiven
Üğrümek Yavaşça sallamak
Üğüm Fındık ocağı
Ümürmek Bir yudum içmek
Üşmek Eşmek, eşelemek
Üveç Yaşı gelmemiş erkek koyun
Vara Baba
Vırrık Çamur
Vırrık atmak İshal olmak
Vire Daima, devamlı
Yaa Hayır
Yadırgı Yabancı
Yağhuz Güzel
Yağlaş Muhallebi
Yal İnek yemeği
Yalak Hayvanların su içmesi için çeşme altlarında oluşturulan çukur yer
Yalak İnsanın sırtının ortasındaki çukurluk
Yalavu Alev, kıvılcım, ateşin sıcaklığı
Yalavuz Yalnız, tek başına
yalaz Silah
yalaz otu Tabanca mermisi
Yalazı/Fındık Silah
Yalım Ateş
Yalloz Hantal, korkak
yalnız yaprak Sopa, yumruk, tokat
Yanal Parlak
Yar Uçurum
Yarmança Yarılmış odun
Yasan Olmak Ortadan kaybolmak
Yaşmak Başörtüsü
Yavşu Mısır tarlasında yetişen bir tür ot
Yavuncumak Ezilip büzülerek yalvarıcı tavır alma
Yaykın Kızılağaç
Yaylım Hayvanların yayıldığıyer, mera
Yayuk Ayran İçinde bu ayranın yapıldığı tahtadan ve uzunca eşya
Yazı Düz arazi
yazıcı Tavuk Kümes hayvanları
yeken Para, metelik
yekenne Satmak
Yekinmek Kalkıp fırlamak
Yenlicek Densiz, konuştuklarının sonucunu düşünmeden konuşan
Yesir Ebelemece türü bir oyun
Yeylik Hafif
Yitmek Kaybolmak, gözle görünmez olmak
Yivtin Bir bitki türü
Yolluk Kıvrak
Yolluk Kilim
Yoludönük Düşkün
Yorum Seslenme ünlemi
Yönü öte Düşkün
Yönü Öte Dönmek Küsmek
Yönü öte etmek cemaatten çıkmak
Yörep Yokuş
Yuka Derin değil
Yuka Suyun derin olmayan kısmı
Yunmak Yıkanmak, çimmek
yülük Jandarma
Zaar Heralde, anlaşılan
Zabacca Sabahleyin
Zağal Tembel
Zağar Uyuz köpek
Zakıt Üvendirenin (meses) ucunda çakılı olan çivi parçası
Zara Un yapılan mısır ve buğday
Zatiberi Zaten, eskiden beri
Zebil İçinde tütün içilen pipo
Zeğele Gece, akşama, geceleyin
Zeğfirim Hayatsuyu
zeleme Türk
Zeleme/Maniş Türk
Zembil Sert deriden kova şeklinde
Zencir Zincir
Zenk Bitkilerde hastalık yapan böcek
Zevze Sebze
Zıbıç Sebze ve meyvenin sap kısmı
Zıpçık Taze daldan yapılan bir çeşit müzik aleti
Zıpka Yöreye özgü paçası dar, üstü bol pantolon
Zırrahı Çok deli, çok yaramaz
Zibil Hayvan gübresi
Zibillik Çöplük
zibit Üzüm
zibit mezle Üzüm yemek
Zikke Demir kazık
Zivzik Küçük fare
Zorlu Zollu, Güzel, güçlü kuvvetli
Zorunan Zorla
Zote Saklambaç oyununun yöredeki adı
Zumbuk Yumruk


Haberin kaynağı : Sarılar Köyü Çepni Dostluk ve Kardeşlik Sitesi
( http://sarilar.cc/news.php?extend.44 )