Haber Öğesi : Mayıs Yedisi ve Otçu Göçü Öncesi
(Kategori: Çeşitli Haberler)
Gönderen Aktan Şahan
Saturday 16 October 2010 - 00:25:00


Çepnilerde Mayıs Yedisi Şenlikleri

Çepni Kültürünün Karadeniz Bölgesinde ki varlığı, bu bölgenin her noktasına nüfuz etmiştir.
Çepniler, Karadeniz Bölgesinin ev sahipleridir. Ancak, Anadolu’da Çepnilerin yoğun olarak görüldüğü yerleşkelerde yaşanan Kültürel doku ile Karadeniz bölgesinde yaşanmakta olan Kültürel dokunun benzerliklerinin de biliniyor olması gerekmektedir.
Karadeniz Bölgesinde Çepniler, Otçu Göçü öncesinde bazı gelenekleri ve inanmaları yaşatmaya devam etmektedir. Her Mayıs Ayının 7. Günü ile 20.Günü arasında, 3 gün süren şenliklere Mayıs Yedisi Şenlikleri denilmektedir. Su ve ya Deniz Bayramı olarakda bilinmektedir. Bu Bayramda Çepniler sonbahara kadar deniz ile vedalaşmaktadır.
Ağarsar ve Büyükliman bölgesinde yaşamakta olan Çepniler, Ağasar Deresinin deniz ile birleşmiş olduğu noktaya, Otçu Göçü öncesi inekleri ve hayvanlarını ulaştırıp yıkarlar. Bu sayede ineklerin daha sağlıklı olacağına, daha doğurgan olacağına ve süt vereceğine inanmaktadır. Deniz suyunun, hastalıklara karşı, hayvanlara iyi geleceğine inanış vardır.
Ağasar deresi ile Fol deresi arasında yedi kez gidip gelirler. Bu sırada “Derdim sıkıntım denize” diyerek denize taş atarlar. Küçük çocuklar kucağa alınarak yedi dalga üzerinden geçilir.. Yine yedi dalgadan su alarak toplanan suyu evlere, ahırlara bahçelere serperler…
Bayram kabul edildiği için iş e gidilmez, günün tadı çıkarılır.
Anadolu’nun bir çok bölgesinde olağan üstü inanmalara konu olan delikli taşlara Karadeniz Bölgesinde de inanış ve saygı büyüktür. Ağasar Civarında ki Delikli taş denilen mevkii de, Mayıs Yedisi Şenliklerinde halk kayıklar ile dolaşmakta ve bu bölgede dolaşan kişilerin, bekar ise evleneceğine, çocuğu olmayanların çocuk sahibi olacağına inanılmaktadır.
Giresun ili çevresinde de Aksu ırmağının denize döküldüğü bölgede yapılmakta ve Giresun Adası çevresinde kayıklar ile gezilmektedir.


Giresun Bölgesinde de var olan delikli taş deniz mevkiindedir ve Halit Paşa Geçidi ile alakası yoktur..


Haberin kaynağı : Sarılar Köyü Çepni Dostluk ve Kardeşlik Sitesi
( http://sarilar.cc/news.php?extend.56 )